Διαχειριστική Δομή ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται πλήρης προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της διαχειριστικής δομής του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα - Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/03/2010