Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΗΛΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/6/2011

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατά την κλειστή διαδικασία, του έργου με τίτλο: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΗΛΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑΣ», του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

47.970,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/6/2011