Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση νοσοκομειακών υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έχουν λήξει

Aποκατάσταση πληγεισών νοσοκομειακών υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

Όροι και προϋποθέσεις

1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 18/9/2009 και έως εξαντλήσεως της συνολικής προς ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση  Νοσοκομειακών κτιριακών υποδομών (νέες πτέρυγες, Ειδικές Μονάδες - μελέτη η/και  κατασκευή

Προϋπολογισμός

€ 5.800.000

Περίοδος υποβολής

από 18/9/2009 έως 30/9/2009

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), Πάτρα, 264 41
Φαξ
2610 422978

Ε. Γεωργίου

261 0461676
  

Αρ. Μαμασιούλας

2610 461687
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/11/2011