Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έχουν λήξει

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολιτικού αεροδρομίου στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που συνάδει τόσο με την Εθνική Στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όσο και με την ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον αναδυόμενο Δυτικό Άξονα ανάπτυξης της Χώρας.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

- ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)
- ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος

Όροι και προϋποθέσεις

1 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 10.000.000,00 ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Δρασεις που σχετιζονται με τη βελτίωση – αναβάθμιση αεροπορικών υποδομών

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Περίοδος υποβολής

από 10/8/2009 έως 31/12/2013

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), Πάτρα, 264 41
Φαξ
2610 422978

Ε. Γεωργίου

2610 461696
  

Γλ. Κατηφόρη

2610 461696
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/2/2014