Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αντίγραφο της δράσης "Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων"

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση και κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, επέκταση και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι
  • ΔΕΥΑ
  • Σύνδεσμοι

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης
  • Επέκταση & Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
  • Επέκταση - Κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Περίοδος υποβολής

από 20/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, 1ος όροφος τις ώρες 09:00-16:00, στην κα Γυφτάκη, τηλ.: 213 1320600, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320666

Α. Αλατάς

213 1320658
Fax: 213 1320686 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2011