Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση και κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, επέκταση και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι
  • ΔΕΥΑ
  • Σύνδεσμοι

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης
  • Επέκταση & Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
  • Επέκταση - Κατασκευή δικτύου Αποχέτευσης

Προϋπολογισμός

€ 18.000.000

Περίοδος υποβολής

από 20/12/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, 1ος όροφος τις ώρες 09:00-16:00, στην κα Γυφτάκη, τηλ.: 213 1320600, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320666

Α. Αλατάς

213 1320658
Fax: 213 1320686 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2011