Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Σύνδεσμο Δήμων: Κορινθίων Άσσου Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού, Αγ. Θεοδώρων, Νεμέας και Βόχας
  • ΟΤΑ Α' βαθμού Ν. Κορινθίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, για την συγκεκριμένη κατηγορία ...

Προϋπολογισμός

€ 4.605.000

Περίοδος υποβολής

από 13/5/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Φαξ
2710 234711

Λαμπροπούλου Ιωάννα

2713 601380
  

Κούτρης Παναγιώτης

2713 601378
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/7/2010