Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράση "Αριστεία"

Επιβράβευση του έργου των εκπαιδευτικών και των πρωτοβουλιών καινοτομικού χαρακτήρα, θέσπιση του θεσμού της αριστείας, δημιουργία δικτύου αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών προκειμένου να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Προϋπολογισμός

€ 1.400.000

Περίοδος υποβολής

από 11/2/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 - 4 & Περιάνδρου, 105 58 Αθήνα
Φαξ
210 9250564

Νίκη Κωστομούδη

210 9250524
  

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 9250541
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2011