Χρηματοδότηση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 1,315 δισ. €. Από την ανωτέρω Συνολική Δημόσια Δαπάνη  τα 914 εκ. € αποτελούν Κοινοτική Χρηματοδότηση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/01/2010