Άξονες Προτεραιότητας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Στη παρούσα ενότητα παρατίθενται επιγραμματικά οι άξονες προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007- 2013, οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας - Δυτική Ελλάδα
 2. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας - Πελοπόννησος
 3. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας - Ιόνιοι Νήσοι
 4. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα - Δυτική Ελλάδα
 5. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα - Πελοπόννησος
 6. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα - Ιόνιοι Νήσοι
 7. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Δυτική Ελλάδα
 8. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Πελοπόννησος
 9. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής - Ιόνιοι Νήσοι
 10. Τεχνική Υποστήριξη

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/03/2010