Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ακύρωση διαγωνισμού

2/3/2011

Απόφαση ακύρωσης  του διαγωνισμού, του υποέργου 10

έναρξη υλοποίησης των έργων του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου»

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2010-2011», επειδή

προέκυψε η ανάγκη συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των αναγκών και των προδιαγραφών της

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της αιρετής

Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει πλέον η διαχείριση των στερεών

αποβλήτων, καθώς και τις ανάγκες σύστασης του νέου Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

«Σύμβουλος υποστήριξης για την άμεσητης πράξης

Ο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2011