Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ακύρωση διαγωνισμού

24/12/2010

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος Υποστήριξης, Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2010-2011"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2011