Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ακύρωση Διαγωνισμού

11/1/2011

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος εξειδίκευσης και υποστήριξης για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελ/σου 2010-2011"

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013