Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο "Μελέτη/Επχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την πόλη της Κέρκυρας" στο πλαίσιο του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020

22/12/2016

Η προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης?Επιχειρησιακό σχέδιο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την πόλη της Κέρκυρας, με προυπολογισμό 55.200 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13.00 στα γραφεία της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 9η Ιανουαριου 2017 και ώρα 12.30 στην ανωτέρω διεύθυνση.

 

 μ       

 

 

»  ' 

  

 

.. 2014-2020, με

, ./ε μ μ .

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016