Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιά την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο "Μελέτη για την εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Παλική Κεφαλονιά, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

14/10/2016

Η ΕΥΔ Ιονίων Νήσων καλεί την εταιρεία 'REMACO A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" να υποβάλει προσφορά στα γραφεία της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων μέχρι την Τρίτη 25/10/2016 και ώρα 14.00 μ.μ. στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ, για την υλοποίηση του έργου "  Μελέτη για την εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στην Παλική Κεφαλονιά, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων"

Ο προυπολογισμός του έργου είναι 45.756,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρ. Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο πλαίσιο του Αξονα 6 "Τεχνική Βοήθεια" του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Η διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες.

  

.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2016