Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ

18/7/2016

Η πρόσκληση απευθύνεται στ 3 πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΙΝ:  ΕΤΑΜ Α.Ε., REMACO A.E., ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Η μελέτη περιλαμβάνει 3 φάσεις:  α.  Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην ΠΙΝ

                                                 β.  Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου γιά την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού

                                                 γ.  Ανάπτυξη προγράμματος δράσης γιά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού στην ΠΙΝ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/7/2016