Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διοργάνωση Θεματικής Ημερίδας στο πλαίσιο «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού - πολιτισμού

15/1/2016

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Θεματική Ημερίδα στο πλαίσιο  “Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε Καινοτόμες Εφαρμογές και την αξιοποίηση των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στον τομέα του τουρισμού - πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Ημερίδα πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου,  και το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προκήρυξη πιλοτικής δράσης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Πελοποννήσου.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση, καταγραφή και συζήτηση προτάσεων και ιδεών για θέματα, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση των της αλυσίδας αξίας Τουρισμού Πολιτισμού στη Περιφέρεια Πελοποννήσου  που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας μας:  κ. Αντώνη Ψαράκη  2713 601 348 & κ. Παναγιώτη Κούτρη  τηλ. 2713 601 378

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2016