Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ– Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων

19/2/2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο : "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Πύργου" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη.

 Ειδικότερα : Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Δήμος Πύργου. Ομάδα στόχος της Πράξης :

1)      Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ..

2)      Νέοι επιστήμονες

3)      Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

 Αριθμός ωφελούμενων :80, Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 01/10/2013 έως 31/12/2014.  

(Συνημμένα έντυπα στην Πρόσκληση : Αίτηση συμμετοχής, Δελτίο Τύπου για την έναρξη της Δράσης και συμμετοχής ωφελουμένων κ.α.)

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/2/2014