Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

28/6/2013

Παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών, διαχειριστικών και διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες  λειτουργίας της ΕΔΑ – ΠΔΕ καθώς και της υλοποίησης των δράσεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2007-2013.

 Πιο συγκεκριμένα το έργο του Συμβούλου  θα περιλαμβάνει:

  •  Τεχνική υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, μηχανογράφησης και διοίκησης στο πλαίσιο της διαχείρισης ενεργειών της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής .
  • Διοικητική & γραμματειακή υποστήριξη της ΕΔΑ/ΠΔΕ καθώς και υποστήριξη στη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ημερίδων και  Επιτροπών Παρακολούθησης  .
  • Υποστήριξη στην συγκέντρωση και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου η μονάδα Δ’ να προχωρεί στην σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και των εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης προόδου των έργων.
  • Υποστήριξη στη σύνταξη των απαραίτητων λογιστικών καταστάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2013