Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνάντηση εργασίας γιά το πρόγραμμα JESSICA στην Περ. Ιονίων Νήσων

21/2/2012

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13-2-2012 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA το οποίο συστάθηκε πριν από 2 περίπου μήνες.

Στη συνάντηση εργασίας αυτή παρέστησαν στελέχη της Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας η οποία –μετά από διαγωνιστική διαδικασία- ανέλαβε τη διαχείριση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, στελέχη της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων,  ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας κ. Σπ. Μωραΐτης ενώ  μέσω  τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Λευκάδας κ. Κ. Αραβανής και Κεφαλονιάς κ. Αλ. Παρίσης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη όλων των Δήμων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013