Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

28/7/2011

Οριστική διακοπή της διαδικασίας  και ακύρωση του διαγωνισμού, του υποέργου  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ τα έργα ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Αναθεωρημένο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.)» της πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες  υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου  2010-2011»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013