Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκ των προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2014-2020»

8/8/2013 - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες