Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 27 από 3 σελίδες

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

24/3/2011

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ τα έργα ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ...

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

24/3/2011

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ τα έργα ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ...

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

24/3/2011

Διευκρινήσεις σχετικά με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ τα έργα ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ...

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

10/3/2011

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για το παρακάτω έργο:«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ...

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

10/3/2011

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για το παρακάτω έργο:«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ...

Ακύρωση Διαγωνισμού

11/1/2011

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος εξειδίκευσης και υποστήριξης για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας ...

Ακύρωση Διαγωνισμού

11/1/2011

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος εξειδίκευσης και υποστήριξης για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας ...

Ακύρωση Διαγωνισμού

11/1/2011

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος εξειδίκευσης και υποστήριξης για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας ...

Ακύρωση διαγωνισμού

24/12/2010

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος Υποστήριξης, Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές ...

Ακύρωση διαγωνισμού

24/12/2010

Ακύρωση του διαγωνισμού για το υποέργο: "Σύμβουλος Υποστήριξης, Σχεδιασμού και Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου" της πράξης "Συμβουλευτικές ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 27 από 3 σελίδες