Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2 σελίδες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τοπ.Σ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ

19/1/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο " ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τοπ.Σ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ...

Επικαιροποιημένος πίνακας ενταγμένων πράξεων από την ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013

16/7/2014

Επικαιροποιημένος πίνακας ενταγμένων πράξεων  από την ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας Ιούλιος 2014 Αριθμός Ενταγμένων πράξεων: 230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκ των προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2014-2020»

8/8/2013

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

28/6/2013

Παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών, διαχειριστικών και διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες  λειτουργίας της ΕΔΑ – ΠΔΕ καθώς και της υλοποίησης των δράσεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής ...

Παρουσιάσεις της συνάντησης εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

4/12/2012

Παρουσιάσεις της συνάντησης εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (RIS3) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Ημερίδα Εργασίας & Διαβούλευσης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

28/11/2012

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα εργασίας και διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ACHAIA BEACH τη ...

Διοργάνωση Workshop στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαw με θέμα: Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική Περίοδο 1989-1993 έως σήμερα)"

5/10/2012

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα - workshop με θέμα "Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής μακροχρόνια σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την ...

Διοργάνωση Workshop στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την Προγραμματική Περίοδο 1989-1993 έως σήμερα)"

5/10/2012

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα - workshop με θέμα "Αξιολόγηση των κυριότερων επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων της Πολιτικής Συνοχής μακροχρόνια σε 15 Επιλεγμένες Περιφέριες (από την ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο " Σύμβουλος υποστήριξης ολοκληρωμένων αστικών και τοπικών παρεμβάσεων των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

16/5/2012

Ο σύμβουλος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους οποίους έχουν εγκριθεί Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή Σχέδια Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης κατά την εφαρμογή των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, ...

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2011 ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας

29/2/2012

Πίνακας με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Ε.Π. "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013"

Αποτελέσματα 1 - 10 από 18 από 2 σελίδες