Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες

Πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων

19/6/2017 - Ανακοίνωση

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ .Π. ΠΙΝ για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής βοήθειας που περιγράφονται ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίλογή αναδόχου Τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας  

5/5/2017 - Ανακοίνωση

H πρόσκληση απευθύνεται σε 3 νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα : -Θ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ, EXPERT CONSULTING E.E. -REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΕΕΟ GROUP A.E. ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου "Γραμματειακή/Διοικητική και νομική υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων"

5/5/2017 - Ανακοίνωση

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στους: -ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕΠΕ (ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ) -ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ...

Συνάντηση εργασίας γιά το πρόγραμμα JESSICA στην Περ. Ιονίων Νήσων

21/2/2012 - Ανακοίνωση

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13-2-2012 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA το οποίο συστάθηκε πριν από 2 περίπου μήνες. Στη συνάντηση ...

Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

14/12/2010 - Ανακοίνωση

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

14/12/2010 - Ανακοίνωση

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες