Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός γιά την ανάθεση του έργου "Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Ε.Π. ΔΕ.Π.ΙΝ 2007-2013 γιά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

7/3/2012

Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των ενεργειών

1.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ κλπ.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2010-2013)» του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

265.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά, ανά κατηγορία ενεργειών: Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ με π/υ 105.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ κλπ., με π/υ 60.000, ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, με π/υ 100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Εως 31-12-2013

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/4/2012 14:30

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει στη διεύθυνση : Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 4ο χλμ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα, με τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 491 00
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/4/2012