Υπερχρέωση (Overbooking)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν το άθροισμα των προϋπολογισμών εγκεκριμένων έργων ενός Άξονα Προτεραιότητας ή Προγράμματος υπερβαίνει τη συνολική αντίστοιχη δέσμευση του Άξονα ή Προγράμματος των εγκεκριμένων Χρηματοδοτικών Πινάκων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010