Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΔΕ

17/5/2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΔΕ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΛΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
  5. ΕΛΕΓΧΟΙ
  6. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013