Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Α.Σ. "HOMO TOURISTICUS" - Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων

9/1/2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : "HOMO TOURISTICUS" στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο : "«HOMO TOURISTICUS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη.

 Ειδικότερα :

Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Νομός Αχαΐας 

Ομάδα στόχος της Πράξης : Άνεργοι και Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 18-55 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΑΕΙ –ΤΕΙ )

Αριθμός ωφελούμενων : 75

 Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 18/11/2013 έως 20/01/2014.  

 Συνημμένα έντυπα στην Πρόσκληση :

Ανακοίνωση Πρόσκλησης - Δελτίο Τύπου

Αίτηση συμμετοχής

Ενημερωτικό Έντυπο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/1/2014